Продукти

Фирмата произвежда технически каучукови и пластмасови изделия за:

  • автомобилна промишленост
  • хидравлични изделия
  • климатична техника
  • санитария и домакински електроуреди
  • електротехнически уреди и инструменти
  • за разнообразна употреби в различни сектори на промишлеността
 
+359 887991006
info@frenski.com