Оборудване

ЕТ ”Френски” работи с оборудване, което позволява да се задоволят изискванията на клиентите

ПРОИЗВОДСТВО НА КАУЧУКОВИ СМЕСИ

Смесител
Производителност – 700 кг/ден

Машина за нарязване кучуковите листи на ленти

ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ

Преси за производство на каучукови изделия - 12 броя

Шприцмашини  за каучукови изделия - 12 броя

Машини за финишна обработка - 3 броя

Термокамери – 3 броя

Шприцмашина BattenfeldPLUS 35

КАЧЕСТВО

Реометър Монсанто 100

Лупи за визуален контрол

Мерителни инструменти

Динамометър

Прецизна везна за измерване на плътност SARTORIUS

Оптична измервателна машина QS PAK

 
+359 887991006
info@frenski.com