Оборудване

Фенски” работи с оборудване, което позволява да се задоволят изискванията на клиентите.

ПРОИЗВОДСТВО НА КАУЧУКОВИ СМЕСИ

Смесител
Производителност – 700 кг/ден
Машина за нарязване каучуковите листи на ленти

ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ

Преси за производство на каучукови изделия - 12 броя

Шприцмашини за каучукови изделия - 17 броя

Машини за финишна обработка - 5 броя

Термокамери – 3 броя

Камера за боядисване - 1 брой

Вертикална шприцмашина MAPLAN за каучукови изделия
Шприцмашина BattenfeldPLUS 35 за пластмасови изделия

Машина PUMATECH за финишна обработка  - фино премахване на осенъци чрез азот
Машина PUMATECH за дефлашинг
Камера за боядисване

КАЧЕСТВО

Реометър Монсанто 100

Мерителни уреди

Окачествяваща машина

Лупи за визуален контрол

Динамометър

Реометър Монсанто 100
Прецизна везна SARTORIUS за измерване на плътност 
Оптична измервателна машина MITUTOYO QS PAK за геометрични размери
Измервателен уред MITUTOYO Surftest SJ-500 за измерване на равнинност
Машина UTP Vision Scrappix за окачествяване, осигуряваща 100% визуален контрол
 
+359 887991006
info@frenski.com