История

1993 г.: Основаване на фирмата

ЕТ”ФРЕНСКИ” е регистрирана през 1993 год и е собственост на г-н Христо Петков – инженер, завършил Химикотехнологичния институт – София, специалност – „Технология на каучука”. Изкачил се по иерархическата стълбица – технолог, главен технолог, зам. Директор и Директор той е разбрал, че нишата за производство на каучукови детайли е празна. Първата дейност на фирмата е търговска, свързана с компоненти за производство на каучукови смеси.

2001 г.: Начало на активната дейност

Разбирайки нуждите от каучукови изделия на познати фирми г-н Петков купува стари сгради, които ремонтира и започва с 2 преси да произвежда изделия по метода на пресоването с инструменти на клиента. Постепенно броя на машините се увеличава, а през 2007 год. се закупуват 8 щприц машини. Всички технологични операции са вече осигурени с оборудване - от производството на каучуковите смеси, производството на изделия по два метода –леене и пресоване, финишна обработка на изделията, окачествяване, опаковане, съхранение , експедиция

2007 – 2011 г.: Активна дейност

Клиентите са се увеличили, номенклатурата на каучуковите изделията е нараснала до 350 броя., изискванията за качеството също се повишават. Фирмата започва да произвежда каучукови изделия, които влизат в състава на продукти, предназначени за износ.

Внедряват се Система за управление на качеството ISO 9001 и Система за управление на околната среда ISO 14001, успешно защитени и получени сертификати.

Купуват се нови помещения, производствените площи се разширяват, ремонтират се и се привеждат в съвременен вид административните помещения. Оборудва се склад за материали и готова продукция

2011 – 2014 г.: Иновации и международно сътрудничество

Използвайки опита си фирмата започва да произвежда каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост. Производството на изделия за директен износ извежда фирмата на международно ниво

Номенклатурата на произвежданата продукция нараства на 500 броя

Внедрена е система за управление на качеството ISO/TS 16949 :2009, която позволява на фирмата да произвежда изделия за автомобилната промишленост с качество изисквано от този стандарт.

21 ви век: Бъдеще

Фирмата е готова да разшири машинния си парк с ново технологично оборудване отговарящо на съвременните изисквания за точност, ефективност, икономия на материали и опазване на околната среда. Това ще и позволи да усвои производството на нови изделия и разшири международните си пазари. Откриването на нови работни места, разширяването на производствените и площи и повишаване самочувствието на производител с високо качество ще я издигне до нивото на добър и желан партньор

 
+359 887991006
info@frenski.com