BG EN

ПРОДУКТИ

Фирмата произвежда технически каучукови и пластмасови изделия за:

  • Автомобилна промишленост
  • Хидравлични изделия
  • Климатична техника
  • Санитария и домакински електроуреди
  • Електротехнически уреди и инструменти
  • За разнообразна употреби в различни сектори на промишлеността