BG EN

Гумени тампони

Като конструктивен елемент са проектирани да запазват геометрията си под натоварване и приложими в различни промишлени сектори.