BG EN

Каучукови мембрани

Поради добрата си гъвкавост и еластичност каучуковите мембрани намират широка употреба в различни сектори на промишлеността. Правилно подбрания материал при производството им осигурява работа при различни температурни условия, налягане и флуиди.