BG EN

Каучукови "О" пръстени

Независимо от сечението каучуковите пръстени намират широко приложение за уплътняване на неподвижни детайли във всички отрасли, за уплътняване при широки температурни граници, налягане, при различни флуиди.