BG EN

Каучукови уплътнители

Изделията произвеждани във фирмата са предназначени за различни отрасли, за разнообразна употреба, за различни работни условия – по отношение на температура, контакт с различни флуиди, различни статични и динамични натоварвания. В зависимост от предназначението и работната среда покриват изискванията на различни стандарти например ACS, W270, WRAS.

Фирмата разполага с технически възможности за производство на широка номенклатура от технически каучукови изделия по поръчка на клиентите, с разнообразие на форми, размери, приложение.