BG EN

Каучукова асоциация

ET ”Френски” е член на Българската асоциация Каучукова промишленост

Българската асоциация Каучукова промишленост обединява усилията на научни, производствени и търговски звена за издигане авторитета на бранша. Подпомага провеждането на делови срещи, икономически форуми и изложения в областта на каучуковата промишленост.

Българската асоциация Каучукова промишленост защитава интересите на членовете си, повишава квалификацията им като ги запознава с новости и изисквания по отношение дейността в каучуковата промишленост.

Г-н Петков е член на Управителния съвет на Българската асоциация Каучукова промишленост.