BG EN

Оборудване

Фенски” работи с оборудване, което позволява да се задоволят изискванията на клиентите.

Смесител
Производителност – 700 кг/ден

Машина за нарязване каучуковите листи на ленти

Вертикална шприцмашина MAPLAN за каучукови изделия

Шприцмашина BattenfeldPLUS 35 за пластмасови изделия

Машина PUMATECH за финишна обработка  - фино премахване на осенъци чрез азот

Машина PUMATECH за дефлашинг

Камера за боядисване


Реометър Монсанто 100


Прецизна везна SARTORIUS за измерване на плътност 


Оптична измервателна машина MITUTOYO QS PAK за геометрични размери


Измервателен уред MITUTOYO Surftest SJ-500 за измерване на равнинност


Машина UTP Vision Scrappix за окачествяване, осигуряваща 100% визуален контрол

ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ

Преси за производство на каучукови изделия - 12 броя

Шприцмашини за каучукови изделия - 17 броя

Машини за финишна обработка - 5 броя

Термокамери – 3 броя

Камера за боядисване - 1 брой

КАЧЕСТВО

Реометър Монсанто 100

Мерителни уреди

Окачествяваща машина

Лупи за визуален контрол

Динамометър