BG EN

История

1993 Г.: ОСНОВАВАНЕ НА ФИРМАТА

ЕТ”ФРЕНСКИ” е регистрирана през 1993 год и е собственост на г-н Христо Петков – инженер, завършил Химикотехнологичния институт – София, специалност – „Технология на каучука”. Изкачил се по иерархическата стълбица – технолог, главен технолог, зам. Директор и Директор той е разбрал, че нишата за производство на каучукови детайли е празна. Първата дейност на фирмата е търговска, свързана с компоненти за производство на каучукови смеси.

2001 Г.: НАЧАЛО НА АКТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Разбирайки нуждите от каучукови изделия на познати фирми г-н Петков купува стари сгради, които ремонтира и започва с 2 преси да произвежда изделия по метода на пресоването с инструменти на клиента. Постепенно броя на машините се увеличава, а през 2007 год. се закупуват 8 щприц машини.

Всички технологични операции са вече осигурени с оборудване - от производството на каучуковите смеси, производството на изделия по два метода –леене и пресоване, финишна обработка на изделията, окачествяване, опаковане, съхранение , експедиция

2007 – 2011 Г.: АКТИВНА ДЕЙНОСТ

Клиентите са се увеличили, номенклатурата на каучуковите изделията е нараснала до 350 броя., изискванията за качеството също се повишават. Фирмата започва да произвежда каучукови изделия, които влизат в състава на продукти, предназначени за износ.

Внедряват се Система за управление на качеството ISO 9001 и Система за управление на околната среда ISO 14001, успешно защитени и получени сертификати.

Купуват се нови помещения, производствените площи се разширяват, ремонтират се и се привеждат в съвременен вид административните помещения. Оборудва се склад за материали и готова продукция

2011 – 2014 Г.: ИНОВАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Използвайки опита си фирмата започва да произвежда каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост. Производството на изделия за директен износ извежда фирмата на международно ниво

Номенклатурата на произвежданата продукция нараства на 500 броя

Внедрена е система за управление на качеството ISO/TS 16949 :2009, която позволява на фирмата да произвежда изделия за автомобилната промишленост с качество изисквано от този стандарт.

2014 – 2019 Г.: ОБОГАТЯВАНЕ НА МАШИННО ОБОРУДВАНЕ И НОМЕНКЛАТУРА

Фирмата разширява машинния си парк с чисто ново технологично оборудване, гарантиращо качество и ефективност. Закупени са:

  • 3 бр. чисто нови инжекционни машини MAPLAN
  • 1 бр. машина PUMATECH за дефлашинг
  • 1 бр. машина PUMATECH за криогенно почистване (фино премахване на осенъци чрез азот)
  • 1 бр. машина UTP Vision Scrappix за окачествяване, осигуряваща 100% визуален контрол
  • 2 броя измервателни уреда MITUTOYO Surftest SJ-500 за измерване на равнинност и MITUTOYO QS PAK за геометрични размери

 Номенклатурата на произвежданата продукция нараства на 900 броя.

21 ВИ ВЕК: РАЗВИТИЕ

Фирмата е готова да разшири машинния си парк с ново технологично оборудване отговарящо на съвременните изисквания за точност, ефективност, икономия на материали и опазване на околната среда. Това ще и позволи да усвои производството на нови изделия и разшири международните си пазари. Откриването на нови работни места, разширяването на производствените и площи и повишаване самочувствието на производител с високо качество ще я издигне до нивото на добър и желан партньор.